top of page

Privacy Statement

Inleiding
Deze website wordt onderhouden door Lions Club Zevenhuizen. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Lions Club Zevenhuizen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Wil je meer weten over de cookies die Lions Club Zevenhuizen op deze website gebruikt? Klik dan hier.

Informatie over Lions Club Zevenhuizen
Lions Club Zevenhuizen is een groep vrijwilligers die opereren onder Lions Club International. Voor vragen over het privacystatement is Lions Club Zevenhuizen bereikbaar op mailadres info@lionsclubzevenhuizen.nl. 


Verwerkingen van persoonsgegevens
Lions Club Zevenhuizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lions Club Zevenhuizen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lions Club Zevenhuizen verstrekt. Lions Club Zevenhuizen kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw e-mailadres

  • Uw geslacht

  • Uw Bedrijfsnaam

  • Het e-mailadres van uw bedrijf

  • Uw telefoonnummer
     


Waarom Lions Club Zevenhuizen gegevens nodig heeft
Lions Club Zevenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Lions Club Zevenhuizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of levering.

Bewaartermijn
Lions Club Zevenhuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Registratie websitebezoek
Op de website van Lions Club Zevenhuizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging, taal, bezochte pagina’s en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ridder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Lions Club Zevenhuizen maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lions Club Zevenhuizen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lions Club Zevenhuizen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lions Club Zevenhuizen heeft hier geen invloed op.

Lions Club Zevenhuizen heeft Google geen toestemming gegeven om via Lions Club Zevenhuizen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw privacyrechten
Op basis van de General Data Protection Regulation (hierna: "GDPR") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Lions Club Zevenhuizen te verzoeken om inzage (art 15 GDPR) van en rectificatie (art. 16 GDPR of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 GDPR). Ook heeft u het recht om Lions Club Zevenhuizen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 GDPR). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 GDPR) en het recht van bezwaar (art. 21 GDPR). Op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 


Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 23 maart 20189.

Steun De Lions

bottom of page